kilen - engjadalen - røssesete 26. juli 2000

Eg byrja med den einaste merka stien i Dalsdalen, frå Kilen til Vigdalen. Derifrå gjekk turen via Fivla over til Engjadalen. På Fivla var arbeidet med sikringshytta i full gong. Det var elles lite folk å sjå denne dagen, men nokre var det å treffe i Heggdalen. Ruta vart så lagt om Flatningane og Stordalen til Røssesete.

Kart: 1417 I - Lustrafjorden, 1417 IV - Solvorn og 1418 II - Mørkrisdalen. Turkarta Breheimen (1:100.000) og Jostedalsbreen (1:100.000) kan òg nyttastbilete frå turen (klikk på bileta for større utgåve)

Dalsdalen
Fivla
Fivla med Vigdalen, Buskrednosi (1505 moh), Vangsen (1757 moh) og Grånosi (1698 moh) i bakgrunnen
Heggdalsvatnet (1025 moh) og Vorfjellet (1209 moh)
Heggdalen
Navarsete (Engjadalen)
Flatningane