steindalsnosi (2025 moh) 14. juli 2002

Tur til ein av dei lettast tilgjengelege toppane over 2000 meter i landet. Tidsbruken opp var knappe halvannan time, underlaget var for det meste steinur. Utsynet er sikkert strålande, men diverre hadde noko av skodda på Fanaråken smitta over på naboen Steindalsnosi. Litt utsyn vart det no innimellom.

Kart: 1518 III - Sygnefjellbilete frå turen (klikk på bileta for større utgåve)

Ved toppvarden på Steindalsnosi
Det siste stykkjet mot toppen
Prestesteinsvatnet og Smørstabbreen
Hestbrepiggane i det fjerne
Den noko luftige sørvestegga på Steindalsnosi. Høgste punkt på egga er 1936 moh