Der var det plutseleg 2009 og heimesida treng sårt mange oppdateringar. Har i første omgang lagt ut ein tur frå Huldreheimen hausten 2006. Håpar sjølvsagt å halde fram den gode trenden og då er det i tilfelle Kilimanjaro eller Sigridsbu som er på veg til internett.

Sjå elles loggen for dei siste endringane på sida.

Dei siste turane:
Revsjøen - Limoseter - Storkvelvbu - Revsjøen 29.9-1.10
rundtur i jotunheimens forgård
Gjendebu - Eidsbugarden - Gjendebu 16.-17.9
fram og tilbake, men ikkje same vegen
Lundebotnen - Lundeskaret - Sygnesand 26.8
før neddemminga av Trollavatnet
Hjerkinn - Høvringen 6.-12.8
gjennom Rondane frå Dovre
Haugastøl - Krækkja - Finse - Geiteryggen 31.7-3.8
frå Bergensbanen til Aurlandsdalen
Turtagrø - Skogadalsbøen - Hjelle 27.-28.7
ein liten tur ned Utladalen
Strandavatnet - Iungsdalshytta - Bjøberg 21.-22.7
forbi skarv og stølar
Katterat - Beisfjord 10.-13.7
vandring nord for polarsirkelen