mørkrisdalen 28. mai 2006

Søndagstur som tok i overkant av tre timar. Me følgde den DNT-merka stien fram til Dalen og attende. Snudde på sletta før Dalen sidan kloppen ikkje var lagt ut, men me hadde no uansett ikkje tenkt oss særleg lengre. Akkurat passe fint gåvèr, men lite vatn i elva.

Kart: 1418 II - Mørkrisdalenbilete frå turen (klikk på bileta for større utgåve)

Liljabrui
Ved Storetjørnet (313 moh)
Sommaren er på veg i Tjørnaholet
Djupetjørnet
Ved overgangen frå Tjørnaholet til Dulsete
Ved Dulsete
Dalen
På toppen av Dulsetefossen
Dulsetefossen