mørkri - mørkrisdalen - fast - luster 8.-9. august 2000

Todagars tur der fyrste dagen byrja i Mørkrisdalen for så å ende på Fast ut på ettermiddagen. Siste dagen gjekk fyrst til Hamarsdalen og Hamarsdalsnosi, deretter ned til Luster (heimatt) via Kringla og Dalsdalen.

Kart: 1418 II - Mørkrisdalen. Turkart Breheimen (1:100.000) kan òg nyttastbilete frå turen (klikk på bileta for større utgåve)

Storatjødni, eit par kilometer frå Hyrnevollen
Dulsete
Knivabakkli
Dulsetefossen
Liane
Dalen
Nobbelvi lagar eit flott vassfall
Heimover dalen frå Dalen
Framover dalen
Utsyn mot blant anna Kinnfokfjellet og Ofsarvatnet
Åsete
Heimover Åsetvatnet mot Osen
DNT-hytta på Fast
Sumarkveld på Fast med utsyn til Åsetvatnet og Store Skagastølstinden (2403)
Fast sett frå stien mot Vigdalen
Hamarsdalen
Spørteggbreen
Fantelibotnen med Grånosi (1698) og Vangsen (1757) over
Kringlevatnet med Kinnfokfjellet i bakgrunnen
Smørvi og Grasøyvatnet (nærast)
Hamarsdalen
Frå Hamarsdalsnosi mot blant anna Kattøyro og Vigdalen