fjøsne - gurosete 26. juni 2000

Flott tur med Stig Omar og Igor (hund) frå Fjøsne ved Lustrafjorden til stølen Gurosete som gjev eit flott utsyn mot Åsetvatnet og Mørkrisdalen. Det er mogleg å gå vidare til Osen, men det får vere til ein onnor gong.

Kart: 1417 I - Lustrafjorden og 1418 II - Mørkrisdalenbilete frå turen (klikk på bileta for større utgåve)

Utsyn mot Osen frå Gurosete
Mørkri og Mørkrisdalen
Rebni
Skjolden